... เรียนต่อบริหารและการจัดการที่ฝรั่งเศส @business schools 

พร้อมข่าวสารการฝึกงานและการสมัครงานหลังจบการศึกษา ...  

Why study in France? เหตผลที่ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่น่ามาศึกษาต่อ ก็เพราะคุณภาพการศึกษาระดับ World Class Education และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีหลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ อนึ่งค่าเล่าเรียนก็ไม่แพง และแทบจะไม่มีค่าเรียน rate oversea เลย นักศึกษาฝรั่งเศสและต่างชาติชำระค่าเรียนเท่ากัน และได้รับสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่เท่าเทียมกัน อาทิ เงินช่วยเหลือที่พักนักศึกษาจากรัฐบาลถึง 30% ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งใน International Platform สำหรับประสบการณ์นักศึกษานานาชาติอย่างแท้จริง Call for Application! January & September intake 2019 เปิดรับสมัครแล้ว! 

Contact our representative - Khun Natchanee (ฝ่ายรับสมัครกรุงเทพฯ)โทร 081-205-8341 อีเมล natchanee@hotmail.com & students@interfrancestudy.com 


 • MBS Campus7.png
  มีคำกล่าวว่า "การเล่าเรียนในโรงเรียนหรือสถาบัน เป็นกลีบหนึ่งแห่งผกาอันมีนามว่าการศึกษา แต่กระนั้น เราก็มิอาจเชื่อถือในการการสอนการอบรมและการศึกษาได้ หากกิจกรรมเหล่านั้นถูกจำกัดอยู่...

 • ACCREDITATION.jpg
  What is accreditation? ความสำคัญขององค์กรรับรองมาตรฐานการศึกษานานาชาติ บรรดาสถาบันที่มีการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business School ที่มีอยู่กว่า 30000 แห่งทั่...

 • What's news on international platform at top 5 business schools! #เริ่มต้นด้วยแชร์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Innovation Management by Dr. Julian Birkinshaw, Montpellier Business...

 • MBS Post5_Revised.jpg
  บัดเจ็ทเพียง 900,000 บาท ก็จบปอโทเก๋ๆจากฝรั่งเศสได้ที่ Grande Ecole - Montpellier Business School(ค่าเรียน + ค่าครองชีพ 1 ปี) Montpellier Business School ก่อตั้งขึ้นในปี 1897 เป็นส...

 • France Education City2.png
  ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในวงการเมืองและกิจกรรมระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป ทั้งยังนับเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญทางศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ และเป็นผู้พิทักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีด...

 • MBS Campus10.jpg
  ระบบการศึกษาฝรั่งเศส ระบบการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ LMD: Licence (Bachelor), Master และ Doctoral เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศในยุโรป ปริญญาบัตรออกโดย...

 • Job Forum1.jpg
  ด้วยความที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ร่ำรวยทางด้านการศึกษาในทุกสาขาวิชา ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ การฝึกงานถือเป็นภาคบังคับของแทบทุกหลักสูตร ระยะเวลาการฝึกงานอยู่ที่ประมาณ 4-6 เดือน...

 • Slide01.jpg
  E-Magazine August 2017 is now available!

 • Info Session AFB.jpg
  Study Business & Management in France! เรียนต่อบริหาร ฝึกงานที่ฝรั่งเศส... ปรึกษา interfrancestudy! ... กับหลักสูตรอินเตอร์ @Grandes Ecoles (Business Schools) สอบถามข้อมูลได้ท...

 • C'est chic!.jpg
  InterFrance Studyเป็น non-profit organisation เกิดจากการรวมตัวกันของศิษย์เก่าเมืองอองเชร์ (Angers) และเมืองมงเปลิเย่ (Montpellier)และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบริหารธุรกิจและการจัด...
Visitors: 77,844