... เรียนต่อบริหารและการจัดการที่ฝรั่งเศส @business schools 

พร้อมข่าวสารการฝึกงานและการสมัครงานหลังจบการศึกษา ... 

Why study in France? เหตผลที่ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่น่ามาศึกษาต่อ ก็เพราะคุณภาพการศึกษาระดับ World Class Education และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีหลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ อนึ่งค่าเล่าเรียนก็ไม่แพง และแทบจะไม่มีค่าเรียน rate oversea เลย นักศึกษาฝรั่งเศสและต่างชาติชำระค่าเรียนเท่ากัน และได้รับสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่เท่าเทียมกัน อาทิ เงินช่วยเหลือที่พักนักศึกษาจากรัฐบาลถึง 30% ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งใน International Platform สำหรับประสบการณ์นักศึกษานานาชาติอย่างแท้จริง

 

  • "เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ชีวิตแบบฝรั่งเศส" กับ 5 เทรนด์สาขาที่กำลังมาแรง #Entrepreneurship #E-Business #Digital Marketing #Brand Management #Logistics & Supply Chain Management โลกเปลี่ยน ... อาชีพเปลี่ยน ติดตามหลักสูตรอินเตอร์ได้ที่ >>https://www.interfrancestudy.com/16292689/study-grande-ecole-english-programs 

 

  • หลักสูตร MSc in Fashion & Luxury ManagementMSc in Hospitality & Tourism Management และ MSc in International Management ภาคเรียนเดือนมกราคม 2018 เปิดรับสมัครแล้ว! ที่ Paris School of Business >>https://www.psbedu.paris/en  

 

  • Meet us @Central World Zen Level 12! พบกับทีม Admission Bangkok & Student Services (ฝ่ายรับสมัครกรุงเทพฯ) ของเราได้ที่เซ็นทรัลเวิร์ล ฝั่งเซ็น ชั้น12 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 13.00-17.00 โทร 086-019-1611 & 02-697-9017 
Visitors: 61,587