France, student city

ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในวงการเมืองและกิจกรรมระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป ทั้งยังนับเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญทางศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ และเป็นผู้พิทักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น โดยจะเห็นได้จากรสนิยมในการดำรงชีวิตของชาวฝรั่งเศสนั่นเอง  การเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสจึงเป็นความฝันของหนุ่มสาวรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อย

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างขวางที่สุดในทวีปยุโรป (ประมาณ 551,602 ตางรางกิโลเมตร) รูปลักษณ์ของประเทศคล้ายหกเหลี่ยม จึงทำให้มีสมญาเรียกกันว่า “HEXAGONE” ส่วนจำนวนประชากรก็ใกล้เคียงกับของไทยด้วย คือประมาณ 60 ล้านคน

ปารีสเป็นเมืองหลวงมีประชากรมากที่สุดประมาณสิบกว่าล้านคน รองลงไปได้แก่เมืองมาร์แซย ลียง และลีล เฉพาะพื้นที่หกเหลี่ยมแผ่นดินใหญ่ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 22 แคว้น (REGIONS) ในแคว้นต่างๆ ยังแบ่งออกเป็นคล้ายจังหวัด (DEPARTEMENTS) รวมทั้งสิ้น 96 แห่งหรือจังหวัด

 

#เพลงชาติ ลา มาร์แซยแยส (LA MARSEILLAISE) เดิมมีชื่อเรียกว่า เพลงรบของกองทัพแห่งลุ่มน้ำไรน์ และกลายมาเป็นเพลงประจำชาติเมื่อปี ค.ศ. 1795

#เมื่อปี ค.ศ. 1789 อันเป็นมีแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศส บุรุษนามลาฟาแยต์ได้นำธงสีน้ำเงินและสีแดงของเหล่า ผู้พิทักษ์แห่งกรุงปารีส มาเพิ่มสีขาวอันถือสัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์เข้าไป แล้วได้นำไปเป็นธงประจำกองทัพบกกองทัพเรือ และใช้เป็นธงชาติตราบจนทุกวันนี้

#เทพธิดามาเรียน (MARIANNE)  เป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นเครื่องหมายแห่งเสรีภาพ รูปปั้นครึ่งตัวของเทพธิดามาเรียนสวมหมวกเหล็กแบบฟรีเจียน  มีประดับอยู่ทั่วไปตามสถานที่ทำการรัฐบาล และพบเห็นได้ตามดวงตราไปรษณียากรและเหรียญกษาปณ์ต่างๆ

#ยอดเขามงต์บลังแห่งเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาสูงที่สุดในยุโรป คือ 4807 เมตร ในขณะที่หอไอเฟลในกรุงปารีสที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1887 ก็สูงเสียดฟ้าถึง 3000 เมตร

#การปั่นจักรยานก็นเป็นที่นิยมของชาวฝรั่งเศส ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันจักรยานตูร์เดอฟรองซ์ (TOUR-DE-FRANCE) ที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนกรกฎาคม และมีผู้ชมนับจำนวนล้านๆคน

#ในฤดูหนาว ผู้คนชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวนิยมพากันไปเล่นสกีตามเทือกเขาแอลป์ หรือไม่ก็เทือกเขาปีเรนีส เนื่องจากกฎหมายแรงงานของฝรั่งเศสอนุญาตให้คนทำงาน ในแต่ละปีลาพักได้ถึงห้าสัปดาห์โดยได้รับค่าจ้างเงินเดือนเต็ม คนฝรั่งเศสจึงมักพากันไปพักร้อนตามต่างเมืองหรือต่างประเทศสามหรือสี่สัปดาห์ ที่เหลือหนึ่งหรือสองสัปดาห์ไว้ลาพักกันในฤดูหนาว

#LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE (เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ) เป็นคำขวัญทางการของฝรั่งเศศที่พบเห็นได้ตามเหรียญกษาปณ์และสถานที่ต่างๆ

#ปารีสเป็นลมหายใจของคนโรแมนติก สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง ปราสาทราชวัง โบสถ์วิหารตลอดจนตึกรามต่างๆ ได้รับการดูแลตกแต่งมานานนับพันปีจึงยังคงทนและสวยงามให้โลกได้ชื่นชมมาจนถึงปัจจุบัน

#แม่น้ำแซนที่ไหลผ่านกรุงปารีสและกรุงปารีสแต่เดิมก็ก่อกำเนิดขึ้นบนเกาะซิเต และแล้วพัฒนาเป็นวงรอบเกาะแห่งนี้ จิดวิญญาณในครั้งอดีตยังคงมีให้เห็นได้จากมหาวิหารโนตร์ดามที่ยิ่งใหญ่

#ปารีสเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลูฟวร์ที่ยิ่งใหญ่ รูปปั้นเทพีวีนัสและภาพเขียนโมนาลิซ่าของแท้ก็ตั้งไว้ที่นี่ ประตูชัยที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสถาปนาจักรวรรดิของนโปเลียน เมื่อเกือบสองร้อยปีก่อน และจากประตูชัยนี้เองก็มีถนนที่สวยงามสองข้างทาง มีแนวต้นไม้แยกออกไปเป็นดุจดาวแปดแฉก ชองส์เซลิเซส์ ก็เป็นสายหนึ่งที่มีความสำคัญมากในกรุงปารีส

#ในขณะที่หอไอเฟลที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสไปนั้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีรูปแบบดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจนใครๆก็รู้จัก อีกสิ่งหนึ่งในจำนวนสถานที่น่าชมและตราตรึงใจนับไม่ถ้วนนั่นคือเนินเขามงต์มาตร์ ณ ที่แห่งนี้ เป็นที่นัดพบของบรรดาศิลปินจากทุกสารทิศของโลก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 บนยอดเนินเป็นที่ตั้งของโบสถ์สีขาวสวยเด่นเป็นสง่า และจากที่นี่จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสได้ไม่แพ้ขึ้นไปมองจากบนหอไอเฟล

#แฟชั่นของฝรั่งเศสดังระเบิดจนกลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกไปยังผู้ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องต่างกายทั่วโลก การรู้จักศิลปะในการแต่งตัวนั่นนิดนี่หน่อยให้เก๋ไก๋ กลายเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในสายเลือดของผู้คน ในขณะที่ขนมปังฝรั่งเศสมีลักษณะยาวเหมือนท่อนไม้บางอย่างก็เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์ ส่วนเนยแข็งนั้นก็มีมากกว่าสามร้อยชนิดเห็นจะได้ ฝรั่งเศสยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตไวน์ชั้นนำของโลก ผลิตจากหลายแคว้นของประเทศ อาทิ บอร์โดซ์ อัลซาส เบอร์กันดี ชังปาญ และแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์

#นอกจากนี้แล้วประเทศฝรั่งเศสยังเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีอัตราการเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีเป็นอันดับหนึ่งสามปีซ้อน และเป็นประเทศอันดับ 3 ของโลกที่นักศึกษาต่างชาติเลือกมาศึกษาต่อ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อทั้งในระบบมหาวิทยาลัย (Universités) และกรังด์เอกอล (Grandes Ecoles) ระบบมหาวิทยาลัยจะมีทุกสาขาวิชาและแทบทุกคณะเหมือนที่เมืองไทยเรา หลักสูตรจะเน้นภาคทฤษฎีและสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสส่วนใหญ่ ในขณะที่ระบบกรังด์เอกอลจะมีให้เลือกเพียง 3 สาขาเด่นๆ นั่นก็คือ สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขารัฐศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งยังมีหลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษให้เลือกศึกษาต่อยอดมากมาย และเน้นภาคปฏิบัติและมึความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างแข็งขัน เมืองนักศึกษาที่ฝรั่งเศสไม่ได้มีแค่ปารีสเท่านั้น แต่ยังมีเมืองนักศึกษาเด่นๆหลายๆเมืองที่น่าอยู่และมี facilities ต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตนักศึกษา อาทิ เมืองมงเปลิเย่ (Montpeliier) อองเชร์ (Angers) ดิชง (Dijon) แกลร์มง-แฟร์คร็องต์ (Clermont-Ferrand) ครูอ็อง (Rouen) แคร็งส์ (Reims) ลิล (Lille) ..... 

  

--- Let's start up journey in France ---

Visitors: 126,014