Internship info

ด้วยความที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ร่ำรวยทางด้านการศึกษาในทุกสาขาวิชา ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ การฝึกงานถือเป็นภาคบังคับของแทบทุกหลักสูตร ระยะเวลาการฝึกงานอยู่ที่ประมาณ 4-6 เดือน ในช่วงปิดเทอม

แทบทุกสถาบันในฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียนชั้นสูง และสถาบันทางด้างวิชาชีพเฉพาะทาง จะมีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลในการหาที่ฝึกงาน (Bureau de Stages) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนชั้นสูงหรือสถาบันระดับบิ๊ก (Grandes Ecoles) จะมีบริษัทและหน่วยงานภาคเอกชนมาจัดฟอรัม Internship & Career Placement และรีครูทนักศึกษาที่เก่งๆที่แคมปัสโดยตรงเป็นประจำทุกปี ทางโรงเรียนชั้นสูงหรือกรังด์เอกอลเอง (Grandes Ecoles) ยังจัด Training & Coaching แก่นักศึกษาในการเตรียมเอกสารสมัครงาน อาทิ CV & Motivation Letter พร้อมเทคนิคในการพรีเซนต์โพรไฟล์และการสัมภาษณ์อย่างมือโปรเพื่อโอกาสตอบรับในการได้ที่ฝึกงานประหนึ่งสมัครงานจริง

ในส่วนของนักศึกษาต่างชาติรวมถึงนักศึกษาไทย ก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะได้ที่ฝึกงานที่ฝรั่งเศสหรือไม่ ขอเพียงคุณพอสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในเบื้องต้นได้บ้าง ประกอบกับโพรไฟล์ที่ดีของคุณ ทางบริษัทฝรั่งเศสเอง หรือบริษัทต่างชาติในฝรั่งเศส ก็ยินดีอ้าแขนรับคุณให้ไปฝึกงานกับทางบริษัท เนื่องจากบริษัทภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในประเทศฝรั่งเศสตระหนักดีว่า การฝึกงานเป็นภาคบังคับของหลักสูตร หากนักศึกษาไม่ได้มีโอกาสฝึกงาน พวกเค้าก็จะยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ได้ ทางบริษัทภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และหรือทางภาครัฐต่างๆ ยินดีให้การสนับสนุนนโยบายการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายทางการศึกษาของประเทศ พร้อมทั้งมีเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาฝึกงาน ตามอัตราแรงงานขั้นต่ำของกฎหมายฝรั่งเศส

การฝึกงานส่วนใหญ่จะเริ่มที่เทอมสุดท้ายหรือต่อที่เทอมสุดท้ายของหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียนในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญแล้ว นักศึกษายังได้มีโอกาสค้นพบตัวเองมากขึ้น ในสายวิชาชีพที่ตัวเองถนัด และเป็นการสร้างคอนเนคชั่นกับทางบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ในการสมัครงานหรือหางานหลังสำเร็จการศึกษา

การฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นจะเน้นให้นักศึกษาฝึกงานได้ทำงานอย่างจริงจัง โดยจะได้รับมอบหมายงาน และปฏิบัติงานประหนึ่งพนักงานจริงของบริษัทหรือองค์กร ตัวอย่างประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษาชาวฝรังเศสคนหนึ่งที่กลุ่มบริษัทแอร์บัส (Airbus Group Internship) น่าสนใจทีเดียวเพราะการเรียนในห้องเรียนเมื่อาจารย์ถามอะไรเรากลับมา นั่นคืออาจารย์รู้คำตอบอยู่ในใจแล้ว แต่ในการทำงานจริง เวลาที่เพื่อนร่วมงานถามคุณเกี่ยวกับงาน พวกเขาเชื่อมั่นว่าคุณต้องหาคำตอบในงานหรือทำให้งานลุล่วงไปได้ 

 

I met so many people from different nationalities

I’m learning about how to live in different country

Just being a global company and everything that it brings ...

At university, your professors ask you questions ... 

But they already know the answers ... here your colleagues ask you questions and they trust you to find the answers. 

 

การฝึกงานจึงเปรียบเสมือนเป็นการจำลองการทำงานจริง และในการทำงานจริงนั้นมีอะไรที่คุณต้องเรียนรู้มากมายนอกห้องเรียนในโลกกว้าง ดังนั้นยิ่งเรามีโอกาสได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวเรามากเท่านั้น ... 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาที่ฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสได้จริงๆ การฝึกงานที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศอื่นๆ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้ประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะที่เมืองไทย การได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทใหญ่ที่เป็น Global Company เช่นที่บริษัทมิเชอลิน (Michelin) ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้แสดงความสามารถ รวมถึง Performance ต่างๆเพื่อที่ว่าทางบริษัทจะได้เล็งเห็นศักยภาพในตัวคุณและมีโอกาสบรรจุคุณเป็นพนักงานของบริษัทหลังจากการฝึกงาน 

อนึ่ง ทางทีม Student Services มีบริการข่าวสารการฝึกงานทั้งในฝรั่งเศสและในประเทศไทยแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาต่อกับสถาบันในความร่วมมือของ InterFrance Study ตัวอย่างลิงค์เวปไซต์ฝีกงานที่ฝรั่งเศส ..... 

http://www.stage.fr

http://www.myinternshipabroad.com  

http://www.accorhotels.group/en/talent/a-world-of-opportunities/students

http://corporate.airfrance.com/en/students 

http://job.michelin.co.th/tha/make-intership-at-michelin/Internships-at-Michelin

http://www.interfrancestudy.com/15285632/internship-job-opportunities-at-club-med

http://www.total.com/fr/rejoignez-nous 

http://www.airbusgroup.com/int/en.html 

Visitors: 125,053