About us

InterFrance Study เป็น non-profit organisation เกิดจากการรวมตัวกันของศิษย์เก่าเมืองอองเชร์ (Angers) และเมืองมงเปลิเย่ (Montpellier) และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบริหารธุรกิจและการจัดการชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส (Grandes Ecoles) คือ ESSCA School of Management, Montpellier Business School, Bugundy School of Business, ESC Clermont Graduate School of Management, Paris School of Business และ IESEG School of Management โดยเน้นการศึกษาต่อยอดทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กับหลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

การศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นสามารถศึกษาต่อได้ทั้งในระบบมหาวิทยาลัย Universités และระบบ Grandes Ecoles การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสมีทุกๆคณะเหมือนที่เมืองไทยแต่จะเน้นการเรียนภาคทฤษฎีและสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น ในขณะที่ Grandes Ecoles จะเน้นความเป็นผู้นำของสถาบันในสาขาเด่นๆเพียง 3 สาขาเท่านั้น นั่นก็คือ 1) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 2) สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ 3) สาขารัฐศาสตร์ การเรียนการสอนของ Grandes Ecoles จะเน้นภาคปฏิบัติและมีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษให้เลือกศึกษาต่อมากมาย จึงมีความเป็นอินเตอร์หรือความเป็นนานาชาติมากกว่าการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ในประเทศฝรั่งเศสเอง บัณฑิตทีสำเร็จการศึกษาจาก Grandes Ecoles ส่วนใหญ่จะเน้นทำงานกับภาคเอกชนและโดยส่วนมากแล้วจะมีฐานเงินเดือนที่สูงกว่าบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย จึงไม่แปลกใจว่าเหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสเองก็สนับสนุนให้บุตรหลานสอบเข้าศึกษาต่อที่ Grandes Ecoles ประจำเมืองที่พำนักอยู่ 

ในประเทศฝรั่งเศสเองไม่ได้มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับแรงค์กิ้งสถาบัน เพราะถือว่าทุกสถาบันมีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน และจะเน้นที่การเรียนต่อในสาขาที่เชี่ยวชาญมากกว่าจะมองที่ชื่อสถาบัน เป็นต้นว่า หากคุณอยากเรียนต่อกฎหมาย ก็ต้องเรียนที่คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากคุณอยากต่อรัฐศาสตร์ก็ต้องเรียนต่อที่ Grandes Ecoles ทางด้านรัฐศาสตร์โดยตรง 

ในส่วนของ Grandes Ecoles ทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการเอง แม้นจะไม่มีระบบแรงค์กิ้งในประเทศฝรั่งเศส แต่ถ้าเทียบกับ Business Schools หรือคณะบริหารธุรกิจจากทั่วโลก ก็มีการจัดลำดับหรือแรงค์กิ้งกันอยู่ไม่น้อย หลักๆจะอยู่ใน FT Ranking ของแต่ละปี ซึ่ง Business Schools หรือ Grandes Ecoles หลายๆสถาบันจากฝรั่งเศสติดลำดับ FT Ranking ด้วยเช่นกันและส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติของสถาบันบริหาร อาทิ AACSB, EQUIS, EPAS และ AMBA จึงมั่นใจได้ว่าการไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสที่ Grandes Ecoles ทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ นั้นคุณได้เรียนในสถาบันที่เป็นระดับ World Class Education อย่างแท้จริง 

Financial Times Rankings >>

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2016 

 

เพื่อตอบรับกับกระแสดิจิตอลในโลกปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และตลาดงาน หลักสูตร MSc หรือ Master of Science ของ Grandes Ecoles ได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมในการเรียนการสอน ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 1 ปีกว่าๆ (Fast Track & Innovative Programs) โดยเรียนคอร์สเวิร์คเพียง 2 เทอม หรือ 9 เดือน และฝึกงาน 4-6 เดือน ทั้งนักศึกษาฝรั่งเศสเองและนักศึกษาต่างชาติก็สามารถสำเร็จปริญญาโทในสาขาที่ตัวเองเชี่ยวชาญ โดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีกว่าๆ จากนั้นก็สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดงานในภาคธุรกิจและตำแหน่งงานในระดับ Management ได้

หลักสูตรที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดงานโลก อาทิ #MSc in Digital Management #MSc in Digital & Big Data For Value #MSc in Global Management #MSc in International Business & Digital Marketing #MSc in Global Marketing & Negotiation #MSc in Finance #MSc in Project Management #MSc in Audit, Control and Corporate Finance  รวมถึงหลักสูตร #International Master of Business Management in Luxury Marketing และ #MSc in Fashion Management ซึ่งต้องจบจากสถาบันฝรั่งเศสเท่านั้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำและประเทศเจ้าแม่แห่งธุรกิจแฟชั่น แบรนด์เนม และตลาดลักชัวรี่ของโลก

Special thanks to ศิษย์เก่าเมืองอองเชร์ ทั้งพี่ปุ้ย พี่อัม พี่เพ็ก และหญิงกุ้ง นักเขียนประจำเวปไซต์ของเรา และศิษย์เก่าฝรั่งเศสทุกๆท่านในคอลัมน์ Alumni Success Story นอกเหนือจากความรู้หลักสูตรอินเตอร์จาก Grandes Ecoles แล้วยังได้รับข่าวสารต่างๆในแบบฉบับฝรั่งเศสแท้ๆ ทั้งการท่องเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงข่าวสารการฝึกงานและการสมัครงานหลังจบการศึกษา กล่าวได้ว่าการเรียนต่อบริหารธุรกิจและการจัดการที่ฝรั่งเศสถือเป็น International Plateform ของยุโรปเลยล่ะ ได้ทั้งประสบการณ์นานาชาติและไลฟ์สใตล์เก๋ๆในแบบฝรั่งเศส  

Visitors: 126,784