เรียนภาษาฝรั่งเศสจากวัฒนธรรมอาหาร

 

Culture gastronomique

วัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศส 

   

*ข้อมูลจากหนังสือ En Cuisine สำนักพิมพ์ Cle International*

Visitors: 125,053