ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย CIDEF UCO

The Catholic University of the West หรือ Université Catholique de l’Ouest (UCO) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ โดยมีอายุกว่า 140 ปี แล้ว ก่อตั้งในปี คศ 1373 และมีการเปิดตัวมหาวิทยาลัยอีกครั้งในปี คศ 1875 ปัจจุบันมีนักศึกษาถึงจำนวน 9000 คน แคมปัสของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองอองเชร​์ (Angers) และห่างจากสถานีรถไฟเมืองอองเชร์เพียงห้านาที ตึกเรียนของมหาวิทยาลัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีสวนล้อมรอบบนพื้นที่ 5 เอกตาร์ มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ประจำถึง 187 ท่าน และมีอาจารย์และวิทยากรรับเชิญถึง 1500 คน มีห้องมัลติมีเดียสำหรับเรียนภาษาต่างๆถึง 12 ห้อง และมีศูนย์วิจัยถึง 10 แห่ง ทั้งยังมีมหาวิทยาลัยในความร่วมมือถึง 170 แห่งทั่วโลก

The Catholic University of the West มีคณะต่างๆถึง 6 คณะ ได้แก่

  1. คณะศึกษาศาสตร์
  2. คณะมนุษยศาสตร์
  3. คณะวิทยาศาสตร์
  4. คณะสังคมศาสตร์
  5. คณะปรัชญาและศาสนา
  6. คณะกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

และมีศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ CIDEF (Centre international d’études françaises) โดยเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสทุกระดับตั้งแต่ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 และมีภาคการศึกษาการเรียนภาษาถึง 3 เทอม ดังนี้ Autumn Term (Oct – Dec) Spring Term (Feb – May) Summer Term (Jun – Sep)

เมืองอองเชร์ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสีสันมากที่สุดในฝรั่งเศส เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยสูง ตั้งใจอยู่ใจกลางลุ่มแม่น้ำลัวร์และห่างจากกรุงปารีสเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟด่วน TGV ทั้งยังเป็นเมืองนักศึกษาขนาดใหญ่อันดับสองในฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันดับต้นๆ มีจำนวนนักศึกษาถึง 33000 คน และเป็นเมืองที่มีศูนย์วิจัยทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uco.fr & http://www.cidef.uco.fr

 https://www.facebook.com/cidef.angers/ 

ทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์สอบ DELF/DALF ของ CIDEF และจัดกิจกรรมนักศึกษาและทัศนศึกษาอยู่เสมอ เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเรียนภาษา สำหรับคนที่สนใจอยากมาเรียนภาษาหรือศึกษาต่อยอดที่นี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล gduong@uco.fr (for Asian students) หรือทีม student services ของเรา  

Visitors: 125,053