MSc in Finance @MBS เทรนด์อาชีพที่ทำรายได้สูงสุด

เรียนต่อปริญญาโทการเงินที่ฝรั่งเศส เทรนด์อาชีพที่ทำรายได้สูงสุด

MSc in Finance, @Montpellier Business School – France

ติดต่อฝ่ายรับสมัครกรุงเทพฯได้ที่ 

K.Natchanee, Alumni & Representative TEL: 081-205-8341 & 081-1612708

EMAIL: natchanee@hotmail.com

 

สำหรับนิสิต นักศึกษา หรือบุคลคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโททางด้านการเงิน ขอแนะนำหลักสูตรอินเตอร์ MSc in Finance ณ สถาบันบริหารธุรกิจและการจัดการ “Montpellier Business School (Grande Ecole) ประเทศฝรั่งเศส

จากข้อมูล e-salary guide ล่าสุดปี 2017 ของบริษัทจัดหางานอาเด็คโค จะเห็นว่าเทรนด์อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดตอนนี้ คือสายวิชาชีพการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี ฐานเงินเดือนก็จะสูงขึ้นตามลำดับ ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งงาน …

 • Assistant Finance Manager ฐานเงินเดือนในระดับ office อยู่ที่ 50,000 – 70,000 บาท และฐานเงินเดือนของ industrial อยู่ระหว่าง 40,000 – 80,000 บาท
 • Credit Analyst ฐานเงินเดือนในระดับ office อยู่ที่ 65,000 – 90,000 บาท และฐานเงินเดือนของ industrial อยู่ระหว่าง 60,000 – 120,000 บาท
 • Business Development Manager (Finance) ฐานเงินเดือนในระดับ office อยู่ที่ 80,000 – 100,000 บาท และฐานเงินเดือนของ industrial อยู่ระหว่าง 90,000 – 120,000 บาท
 • Corporate Finance Specialist ฐานเงินเดือนในระดับ office อยู่ที่ 70,000 – 150,000 บาท
 • Chief Finance Office ฐานเงินเดือนในระดับ office อยู่ที่ 150,000 – 450,000 บาท และฐานเงินเดือนของ industrial อยู่ระหว่าง 150,000 – 250,000 บาท

 

แต่กว่าจะก้าวเข้าสู่ต่ำแหน่งงานดำกล่าวเพื่อปรับฐานเงินเดือนให้สูงขึ้น วุฒิปริญญาตรีในเมืองไทยอย่างเดียวอาจทำให้โพรไฟล์คุณดูธรรมดา และอาจไม่ได้เขยิบขึ้นถึงต่ำแหน่งผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะทำงานธนาคารหรือบริษัทข้ามชาติ การไปศึกษาต่อยอดปริญญาโทในสาขาการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศกับหลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ จักช่วยเสริมสร้างโพรไฟล์คุณและพัฒนาคุณสมบัติในตัวคุณเพื่อต่อยอดการทำงานในระดับที่สูงขึ้นหรือในระดับผู้เชี่ยวชาญการเงินดังกล่าว โดยเนื้อหาวิชาที่เรียนที่สำคัญมีดังนี้ (ดูข้อมูลหลักสูตรฉบับเต็มจากเอกสารแนบด้านล่าง)

 • Advanced Strategic Finance
 • Foundation of Risks and Asset Pricing Theory
 • Introduction to Big Data And Business Analytics
 • Fixed Income Options Derivatives
 • Micro Finance
 • Behavioral Focus
 • Credit Risk Management
 • Financial Modeling
 • International Finance
 • Alternative Investments & Ethics Finance
 • Financial Simulation

โดยผู้เรียนจะเรียนคอร์สเวิร์ค 2 เทอม ตั้งแต่ Sep – May จากนั้นฝึกงาน 4-6 และทำวิทยานิพนธ์ (Master Thesis) ช่วงเดือน June – December เป็นหลักสูตร 1 ปีเต็มๆหรือไม่เกิน 15 เดือน เป็นหลักสูตรที่เนื้อหาการเรียนเข้มข้นและมีนวัตกรรมในการเรียนการสอน (fast track & innovative program) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานและบนโลกธุรกิจได้อย่าแท้จริง สนนค่าเรียนก็ไม่แพง ตลอดหลักสูตรเพียง 13000 EUR หรือเป็นเงินไทยประมาณห้าแสนบาท สวนค่าครองชีพที่ประเทศฝรั่งเศสเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท คือโดยรวมแล้วคุณมีบัดเจ็ทเพียง 900,000 บาท ก็สามารถสำเร็จปริญญาโทการเงินจากสถาบันบริหารชั้นนำจากฝรั่งเศสได้ ถูกและดีจริง ทั้งสถาบันและหลักสูตรเป็นระดับ World Class Education หลายคนสงสัยว่าทำไม่ค่าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่ฝรั่งเศสถึงไม่แพง นั่นเป็นเพราะว่าเค้าไม่มี rate oversea เหมือนประเทศอังกฤษ อเมริกา หรือออสเตรเลีย ที่แบ่งชัดเจนเลยว่าอัตราค่าเรียนของนักเรียนต่างชาติจะสูงกว่าคนของประเทศเค้า สำหรับประเทศฝรั่งเศสแล้วค่าเล่าเรียนทั้งนักศึกษาฝรั่งเศสและนักศึกษาต่างชาติเท่ากัน (มีน้อยสถาบันมากที่มี rate oversea) แถมสวัสดิการสังคมต่างๆ (social security) ก็เท่าเทียวกับคนฝรั่งเศส คือทั้งนักศึกษาฝรั่งเศสและนักศึกาต่างชาติมีสวัสดิการนักศึกษาที่เท่าเทียมกัน อาทิ เงินช่วยเหลือที่พักจากรัฐบาลสำหรับนักศึกษาถึง 30%

ทีนี่ถ้าจะไปเรียนต่อสาขาการเงินจริงๆ ก็ต้องจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจมาก่อน หรือไม่ก็มีประสบการณ์ทางด้านการเงินมาบ้าง จึงจะสมัครเรียนต่อในสาขานี้ได้สำคัญต้องยื่นผลภาษาอังกฤษด้วย โดยเงื่อนไขของการรับนักศึกษาจะพิจารณาจากผลสอบ IELTS 6.0 หรือ TOEIC 750 หรือ TOEFL iBT 80 ซึ่งเป็นคะแนนขั้นต่ำมายื่นในการสมัคร หากจะไปเรียนปีนี้แล้วต้องรีบสมัคร เพราะปิดรับภายใน 30 มิถุนายนนี้ และต้องเผื่อเวลาช่วงเดือน กค - สค ในการจองหอพักนักศึกษาและขอวีซ่าด้วย แต่รับรองครับว่าเป็นการเรียนที่คุ้มค่า จบกลับมาแล้วคุณจะ make money ได้มากกว่าเงินลงทุนเก้าแสนสำหรับค่าเรียนและค่าครองชีพ 1 ปีที่โน่นเสียอีก

ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับสถาบัน

Montpellier Business School อยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่เมืองมงต์เปลิเย่ เป็นอีกหนึ่งในสถาบันที่น่าเลือกศึกษาต่อ ในสาขาการตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาร่วมไปกับสถาบัน และในทุกแทบสาขาวิชา นักศึกษาจะถูกฝึกหัด Mindset ของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) ในการทำงาน หลายๆหลักสูตรของสถาบันจะเน้นความรู้ทางด้าน Big Data & Business Analytics ซึ่งเป็นศาสตร์หรือความรู้ใหม่ที่สำคัญในภาคธุรกิจปัจจุบัน อาทิ หลักสูตร MSc Marketing, MSc Finance, MSc Digital Management และ MSc International Business นอกจากนี้แล้วสถาบันยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสและองค์กรการศึกษานานาชาติ AACSB, EPAS & AMBA

คุณจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอินเตอร์และคณาจารย์ของสถาบัน และแคมปัสที่นี่มีความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยใหญ่ มีทั้งนักศึกษาฝรั่งเศสและต่างชาติเลือกมาศึกษาต่อจำนวนมากในแต่ละปี มงเปลิเย่บิสซิเนสสคูลขอเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จแก่นักศึกษาไทย

Visit>> http://www.montpellier-bs.com/international/

Apply online>> https://extranet.montpellier-bs.com/Default.aspx?auth=candidature 

ทำความรู้จักกับเมืองนักศึกษาที่ชื่อ “มงต์เปลิเย่” (Montpellier) เมืองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

มงต์เปลิเย่ เป็นเมืองที่มีภูมิอากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียนเฉกเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสเปนและอิตาลี วัฒนธรรมอาหารการกินที่นี่จึงมีกลิ่นอายของน้ำมันโอลิฟและไวน์จ๋าๆเลยล่ะ อยู่ห่างจากกรุงบาร์เซโลนา 300 กิโลเมตรและจากกรุงมิลาน 500 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทางจากกรุงปารีสเพียง 4 ชั่วโมงโดยรถไฟด่วน TGV มหาวิทยาลัยของเมืองก่อตั้งในปี ค.ศ.1289 คณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่นี่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก บุคคลสำคัญอย่างนอสตราดามุส (Nostradamus) ก็มาศึกษาที่นี่ และฟร็องซัว ราเบอแล (François Rabelais) แพทย์และนักเขียนคนดังชาวฝรั่งเศสก็สำเร็จปริญญาเอกทางด้านการแพทย์ที่นี่เช่นกัน มงต์เปลิเย่จึงผสมผสานความร่วมสมัยของความเป็นเมืองเก่าแก่และวัฒนธรรมที่สั่งสมมาช้านานกับนวัตกรรมความสมัยใหม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ราวกว่า 1000 ปีมาแล้วผลการสำรวจของ L’Etudiant มงต์เปลิเย่ติดหนึ่งในเมืองนักศึกษาที่ดีที่สุดของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีความเป็นนานาขาติและมีพลังขับเคลื่อนอยู่โดยตลอด ประชากรของเมืองมีราวสี่แสนคน และมีนักศึกษาในเมืองถึงเจ็ดหมื่นคน เป็นเมืองที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่น เห็นได้จากพิพิธภัณฑ์และแกเลอรี่กว่า 26 แห่งในเมือง ห้องสมุดถึง 49 แห่ง และกิจกรรมงานเทศกาลอีเวนท์ต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางจนถึงยุคสมัยใหม่ที่โดดเด่น นอกจากจะเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่แล้ว ยังมีศูนย์วิจัยทางด้านการเกษตร (CIRAD) และศูนย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ (CNRS) และมีสถาบันชั้นสูง (Grande Ecole) ทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการของเมืองอีกด้วย (Montpellier Business School หรือ MBS) Montpellier the place to Be, the place to Study!

   

 

Visitors: 126,015